↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Telefon

53 77 54 00

Besøksadresse

Haukelivegen 676
5582 ØLENSVÅG
  1. Beskrivelse

Berge Sag er en av de største bolig- og hytteleverandørene på Haugalandet.

 

HUS

  • Hustomter
  • Rehabilitering / påbygg hus

 

BYGGFORNYELSE

  • Rehabilitering / påbygg hytte og hus
  • Næringsbygg
  • Offentlige bygg

 

TOMTER

  • Hyttetomter
  • Hustomter

 

 

Katalog

Kontakt Ellef tlf 98229354

Kontakt Nils  tlf 98229309