↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

975 40 000

Besøksadresse

Kvassanesveien 4
5582 ØLENSVÅG
 1. Beskrivelse

Omega Areal er et datterselskap av Omega, og ble stiftet som eget selskap i mai 2004. Selskapet er en videreføring av byggavdelingen til Omega som ble etablert i 1997.

 

Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester, fra analyser, planlegging og prosjektering, til oppfølging gjennom hele byggeprosessen. Våre oppdragsgivere kommer fra både privat og offentlig sektor

Vi har hovedkontor i Ølensvåg og avdelingskontor på Frakkagjerd og Stord. I dag er vi mer enn 30 ansatte fordelt på våre tre kontor, og er dermed en av de største konsulentmiljøene i vår region.

 

Areal- og samfunnsplanlegging

Omega Areal har egen avdeling for utredningsarbeid og planlegging. Våre ansatte har bakgrunn fra offentlig og privat virksomhet, med stor kunnskap om planlegging, regelverk, lovgivning og prosesser. Vi har utstyr og kompetanse til å foreta konstruksjoner, analyser og visualisering for de fleste prosjekt og utbyggingsområder.

Omega areal utarbeider arealplaner fra overordnet nivå og ned til detaljplaner. Vi kan utforme egne utredninger eller som del av en samlet planbeskrivelse.

 • Reguleringsplaner
 • Kommuneplaner
 • Analyser
 • Mulighetsstudier
 • Konsekvensutredninger
 • Risiko- og sårbarhetsanalyser
 • Støyanalyser
 • Driftsplaner for massetak

 

Arkitektur

Våre arkitekter har bred kompetanse innenfor arkitekturprosjektering, interiørarkitektur og byggeledelse. Vi arbeider med alle typer byggeoppdrag, fra de minste hytteprosjekt til større og mer komplekse anlegg.

Vi drar nytte av kontorets tverrfaglige oppbygging, som også omfatter bygningsteknisk avdeling og branningeniører i felles prosjekter. Kontoret jobber kontinuerlig med å heve kompetansen til sine medarbeidere, og å være oppdatert innenfor fagets utvikling.

Målsettingen vår er å lage god arkitektur til det beste for våre oppdragsgivere, uansett størrelse på prosjektet.

 

 

Brannteknikk

Omega Areal tilbyr rådgivende tjenester innen brannteknikk. Vi kan bistå med:

 • Ivaretakelse av myndighetskrav for prosjektering
 • Utarbeidelse av brannkonsept som beskriver byggets branntekniske hovedutforming med ytelseskrav til øvrige fag
 • Branntegninger
 • Rømningsplaner for oppheng
 • Kontroll av prosjektering innenfor fagområdet
 • Brannteknisk analyse

 

 

Byggeledelse og byggeherrestøtte

Omega Areal påtar seg byggeledelseoppdrag med hovedvekt på ledelse, styring og kvalitetssikring av utførende entreprenører og leverandører. Vi kan fungere som byggherrens representant på anleggsplassen og fungerer som bindeleddet mellom byggherreorganisasjonen og entreprenørene.

Oppgaven vår er å sikre at resultatet blir i henhold til de forutsetninger som er avtalt for prosjektet. Våre ytelser tilpasses det enkelte prosjekt og den enkelte byggherres ønsker og behov.

 

Byggeleder kan da ta på seg oppgaver som å:

 • utarbeide administrative rutiner i byggesaken
 • styre økonomi og fremdrift
 • kontrollere teknisk og håndverksmessig utførelse
 • gjennomføre overtakelse og sluttoppgjør med entreprenørene

Omega Areal påtar seg også oppdrag som utøvelse av administrative støttefunksjoner og prosjektoppfølging på byggherresiden, både for utbyggingsprosjekter og for drifts- og vedlikeholdsprosjekter

 

 

Byggeteknikk

Omega Areal tilbyr kompetanse gjennom hele byggeprosessen. Våre ingeniører leverer kvalitet over et stort spekter av ulike fagområder, og vil bistå med å finne løsninger og detaljplanlegge innenfor blant annet:

 • konstruksjon
 • Prosjekt- og byggeledelse
 • Brannteknikk
 • Eiendomsrådgivning
 • Industrimåling

 

Vi har solid kompetanse og erfaring i tilretteleggelse og ledelse av byggeprosjekter. Vi benytter velprøvde kvalitetsrutiner i vårt arbeid. Byggherrens forpliktelser blir ivaretatt på byggeplassen, samt at vi fører kontroll med arbeider og kontrakter og administrerer byggearbeidenes ferdigstillelse og overlevering. Vi bistår byggherren med utvikling av prosjektidéer til lønnsom investering.

Ytelsene tilpasses alle entreprisemodeller, og vi har gode systemer for kontraktsadministrasjon, fakturabehandling og økonomistyring. Teknisk kontroll utføres i henhold til våre kvalitetsrutiner.

 

Inneklima

Omega Areal kan utføre måling og logging av:

 • Radon, temperatur, fukt
 • CO2, temperatur, fukt
 • Varmekamera
 • Lyd

 

 

Interiørarkitektur

Omega Areal har bred erfaring innen interiørarkitektur fra både store og små prosjekter innen alle interiørkategorier. Vi tegner og planlegger løsninger for innendørs miljø både i private og offentlige bygg.

 

Vi kan tilby tjenester innen hele prosessen:

 • Møblering, fargebruk, planløsninger og generell estetisk plan
 • Lyd og lys
 • Utsmykning av offentlige bygg
 • Kostnadsoverslag og fremdriftsplan
 • Prisinnhenting, anbud og tilsyn med varelevering
 • Økonomiske og administrative oppgave i forbindelse med prosjektet

 

 

Kart og Oppmåling

Omega areal utfører og leverer et bredt spekter av tjenester innenfor kart og oppmåling. Vi har høyest klasse i oppmålingsteknisk prosjektering og innmåling utstikking. Omega areal kan også tilby avtaler der vi står for drift og vedlikehold av kartbaser.

 • Innmåling / dokumentasjon
 • Husplassering og beliggenhetskontroll
 • Anleggsstikking
 • Industrimåling
 • Terrengprofiler
 • Masseberegning
 • Grunnlagsmåling
 • Drift og vedlikehold av kartbaser
 • Situasjonsplaner

 

Vi kan tilby tjenester innen hele prosessen:

 • Møblering, fargebruk, planløsninger og generell estetisk plan
 • Lyd og lys
 • Utsmykning av offentlige bygg
 • Kostnadsoverslag og fremdriftsplan
 • Prisinnhenting, anbud og tilsyn med varelevering
 • Økonomiske og administrative oppgave i forbindelse med prosjektet

 

 

 

Vei, Vann og Avløp

Fra godkjent plan kan vi ta prosjekt og utbyggingstiltak videre med utarbeidelse av tekniske planer og anbudsmateriell basert på Norsk Standard, Vegvesen-standard eller enkel beskrivelse.

Våre planleggere tar prosjektet gjennom nødvendige offentlige godkjennelser og kan om ønskelig stå for byggherrestøtte og byggeledelse under utbyggingsfasen.