↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

922 22 118

Besøksadresse

Holmen 1
5583 VIKEDAL
 1. Beskrivelse

Våre tjenester

 • Graving:
 • Riving: 
 • Transport: 
 • Muring:          
 • Asfaltfresing

 

Salg av:

 • Naturstein 
 • Singel
 • Grus
 • Pukk
 • Sprengstein
 • Fyllmasse
 • Sortert mold
 • Knust asfalt

 

Me har singel, grus og pukk lager på tømmerkaien i Vikedal, ved behov skaffer vi masser fra andre plasser