↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

917 46 420

Besøksadresse

Vikevegen 2373
5584 BJOA
  1. Beskrivelse

5-Pluss tilbyr økonomi og rådgivning, med visjon om å skape tettere og mer personlige kundeforhold, med bedre oppfølging og større tilgjengelighet.

 

Hva gjør vi annerledes?

Kunderelasjonen først

Vi setter kunderelasjon i sentrum. Regnskap og rådgivning er personrelaterte bransjer, selv om arbeidsoppgavene stort sett handler om tall og mye digitaliseres.

Vi legger derfor ekstra vekt på relasjonen til kundene våre. Vi ønsker å fremstå som et mindre byrå nært og personlig og vi arbeider hele tiden målrettet med å etablere og opprettholde gode og langvarige kunderelasjoner. Dette skal vi fortsette  med sammen med nye og eksisterende kunder.

 

Landbruk og eierskifte

Vi har spesiell kompetanse innenfor landbruk og eierskifte. Vi strekker oss langt og tilbyr ulike tjenester knyttet til landbruksproduksjon og gårdsbruk. Det er ikke tilfeldig at vi holder til på LØÅ

 

5-Plusserne

Det er vi som får tallene til å gå opp.