↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

52 72 60 60

Besøksadresse

Haraldsgaten 190
5525 HAUGESUND
  1. Beskrivelse

Mio er en av Norges største leverandør av hjemmesykepleie, hjemmehjelp og brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester til unge seniorer, eldre og personer med en funksjonsnedsettelse.

 

Mio familien

Mio består av en familie med over 400 varme mennesker, som har et genuint ønske om å bidra til å gi mennesker et bedre liv. Vi er 100 prosent norskeid og er til stede i alle de store byene i Norge.

 

Vår visjon er å gi mennesker et bedre liv.

De siste 20 årene har vi utviklet en rekke tjenester og tilbud til eldre og personer med en funksjonsnedsettelse. I dag leverer vi brukerstyrt personlig assistanse (BPA), hjemmehjelp (praktisk bistand), hjemmesykepleie og andre tjenester som våre kunder måtte ha behov for. Vi har også et hyggelig seniorpensjonat i Moss.

Vi er godkjent som leverandør av fritt brukervalg for praktisk bistand i Drammen, Tønsberg, Ullensaker, Kristiansand, Stavanger og Bergen. For BPA er vi godkjent i ca. 100 kommuner.

 

Vi har et genuint ønske om å gi andre et godt liv

Vår visjon er å gi mennesker et bedre liv. Hver eneste dag gir vi mennesker et tryggere, mer meningsfylt og bedre liv. Vi er opptatt av å være kvalitetsledende i det vi gjør og gi våre kunder den beste tjenesten. Alle i Mio skal etterleve våre grunnverdier som er respektfull, pålitelig og modig.

 

Alle fortjener friheten til å leve slik de selv vil. Vi skal være der for kunden og bidra til at de får et bedre liv.

 

Vi er stolte over vårt nye navn

Vi har store ambisjoner og skal levere Norges beste BPA og omsorgstjeneste. Det er viktig for oss å kunne gi deg den aller beste tjenesten og være den beste arbeidsplassen for våre medarbeidere.

 

For å kunne dra enda bedre nytte av vår gode kompetanse på tvers av tjenesteområdene BPA, omsorg og seniorbolig, ønsket vi å finne en felles merkevare for alle våre selskaper innen Velferd. Den 4. juni 2020 byttet vi derfor navn til Mio. Vi er stolte over det nye navnet som er italiensk og betyr min.

 

Navnet symboliserer at hvert menneske er unikt, og har ulike ønsker og behov. I Mio ser vi hvert enkelt menneske og er der alltid for de rundt oss.