↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

975 69 865

Besøksadresse

Stongsvingen 80
4270 ÅKREHAMN
  1. Beskrivelse

Gustavsen Forskaling AS utfører alt innen forskaling og betongarbeid.

 

Vi utfører

Oppdrag innen betong og forskalingsarbeid for bedrift-, jordbruk- og privatmarkedet.

 

Våre produkt:

  • nybygg, tilbygg & utbedring
  • industri/næringsbygg
  • landbruksbygg
  • hus & hytter
  • garasjer, boder, vinterhager 
  • dekker, plattinger og gulv
  • trapper, plattinger & fundament
  • murer av alle slag

 

Gustavsen Forskaling AS

Startet opp som enkeltpersonforetak høsten 2004. Økende etterspørsel i markedet la i 2006 grunnlaget for å omorganisere foretaket til et AS.

Ultimo 2007 startet byggetrinn 1 for lager på bedriftens næringstomt i Stong. Innen utgangen av 2009 stod både dette samt byggetrinn 2, også lager, ferdig.

I dag har bedriften 5 heltidsansatte i betongvirksomheten,  2 deltidsansatt i administrasjon og 1 deltidsansatt i renhold.

Haugalandet er definert som vårt primærvirksomhetsområde, men vi utfører også oppdrag ellers i Rogaland og nabofylkene.