↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

415 55 475

Besøksadresse

Austbøvegen 17A
5542 KARMSUND
 1. Beskrivelse

Opplæringskontoret For Teknologifag på Haugalandet (Opptek) ble opprettet for å ha ansvaret for lærekontrakter, øke interessen for fagopplæring i industrien samtidig for å utvikle dyktige fagarbeidere Opptek er eid av over 100 bedrifter innen industri, prosess, sjåfør og logistikkfag.

 Opptek tegner i hovedsak lærekontrakt med elever som har gått på Vg1 Teknologi og Industrifag (TIF) og som deretter har bestått et Vg 2 programområde. Under yrkesvalg på opptek.no vil du finne de lærefagene vi jobber med. Der finner du også en beskrivelse av lærefagene og hvilken utdanning som fører frem til fagbrev i de ulike fagene. 

 

Opptek Administrerer alt som har med lærlingene å gjøre

 • Formidle lærlinger til læreplasser i bedriftene etter intensjonsavtale med bedrift/fylke.
 • Skrive lærekontrakt med lærlingene, sende til fagopplæringsnemnda for godkjenning.
 • Bidra til utplassering av lærlinger i andre bedrifter hvis lærebedriften mangler relevante opplæringsmuligheter i enkelte moduler.
 • Melde lærlingene opp til fagprøve ved læretidens utløp, og sørge for plass i prøvestasjon.
 • Være bedriftenes og lærlingenes kontaktorgan mot myndighetene vedr. fagopplæring.
 • Sørge for at lærlingene får tilgang til digitale verktøy i forbindelse med loggføring/oppfølging til opplæringen.
 • Utføre logistikken for yrkesfaglig fordypning (YFF) i samarbeid mellom skolene og bedriftene.
 • Vi sørger for at bedriften blir godkjent som opplæringsbedrift i faget.

 

Opptek kvalitetssikrer opplæringen

 • Lage opplæringsplan for hver lærling og innpasse disse i prosjekter/arbeidsoppdrag.
 • Går gjennom læreplaner og praksislogg med de nye lærlingene.
 • Føre tilsyn med at opplæringen er i samsvar med læreplanen, og at regler og bestemmelser som gjelder fagopplæring blir fulgt av bedrift og lærling.
 • Opplæringskontoret skal holde seg kontinuerlig oppdatert på fagopplæringsspørsmål, delta i relevante fora, og informere lærlingene og bedriftene om endringer.
 • Arrangere informasjonsmøter og kurs for lærlingene.
 • Være kontaktpunkt for lærlingene vedr. spørsmål om opplæringssaker, og bidra til å løse evt. konflikter som oppstår i læreforholdet.
 • Holde god kontakt med bedriftenes opplæringsansvarlige / instruktørene, og være støttespiller for dem i opplæringen.
 • Arrangere kurs for faglige ledere, instruktører, ansatte og lærlinger.

 

Opptek rekrutterer søkere til fagene

 • Holder kontakt med ungdomsskoler, videregående skoler, NAV og fylkeskommunen.
 • Drive rekrutteringsarbeid for logistikk-, yrkessjåfør-, prosess- og teknologi- bransjen / medlemsbedriftene.
 • Delta på yrkesmesser.
 • Drifter egen rekrutteringsportal for våre medlemsbedrifter.

 

Kan din bedrift ta lærling? 

Er du i tvil om du kan ta inn lærling, så ikke nøl med å ta kontakt med oss i Opptek.

Husk, du trenger ikke å ha fagbrev for å ta inn lærling. Lang og allsidig praksis i faget kan være nok.

http://www.opptek.no/om-oss/ansatte/