↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

52 84 44 99

Besøksadresse

Bøvågen 10
4262 AVALDSNES
  1. Beskrivelse

Vi har som formål å drive anlegg for mottak, transport, innsamling, sortering og mellomlagring av farlig avfall.

 

TJENESTER

  •  Farlig avfall
  •  Spillolje
  •  Tankrengjøring
  •  Vannrensing
  •  Fyringsoljetanker
  •  Oljeutskillere
  •  Tilstandskontroll