↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

906 72 658

Besøksadresse

Halleråkervegen 163
5430 BREMNES
  1. Beskrivelse

At menneske kan bli i stand til å leva det meiningsfulle livet det var ment å leve og stå støtt i eige liv. At alle kan få kjennskap til og erfaring med potensialet i seg. Alle mennesker er verdifulle. At mennesker kan få tilgang til og erfaring med følelsene og ressursene som er iboende. Dersom en ikke kjenner seg verdifull og nydelig slik en er er det ikke fordi en ikke er det, men at en har sluttet å tro på det. Drømmen er at alle mennesker kan få muligheten til å elske seg selv og dermed ta imot kjærlighet.

Elsk neste din SOM DEG SELV. Elsker en seg selv, er det mulig å elske andre fra en kilde innenfra. Relasjonsterapi kan hjelpe deg.