↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

909 83 702

Besøksadresse

Vestre Karmøyveg 395 B
4270 ÅKREHAMN
  1. Beskrivelse

 

EFA-Stiftelsen ble stiftet i 2021 av Ingrid og Halvor Hansen. Halvor har arbeidet 42 år innen rusomsorgen. 12 år på Haugaland A senter og 30 år på Karmsund ABR Senter, hvorav 27 år som daglig leder. Erfaringen viser at Ettervern og Arbeidstrening/Aktiviteter etter behandling er svært viktig for å klare å holde seg rusfri. EFA STIFTELSEN KARMØY ønsker å styrke dette viktige arbeidet. Stiftelsen har flere personer i jobb som har vært gjennom behandling for rusproblem, og i dag er rusfri. Dette er en styrke i vårt arbeid for å motivere andre til ikke å gi opp

Stiftelsens formål er å drive Ettervern, Forebygging og Arbeidstrening innen rusomsorgen.

Motto: «Gi aldri opp»

 

Dette skal være et supplement til offentlige og private institusjoner. Når behandling er ferdig og skal skrives ut, så er det viktig at personer har ett tilbud og ikke bare blir overlatt til seg selv. Stiftelsen er en felleskristelig stiftelse, der omsorg for hele mennesket står i sentrum.

 

# Hagearbeid

Vi utfører klipping av hekker, trær og plener. Vi tar og opprydding og bortkjøring. For bestilling ring 90 98 37 02

 

# Transporttjeneste

Vi har en skapbil med lift som rommer 20 kub. Vi tilbyr følgende tjenester; Flytting, bortkjøring og tømming av dødsbo. For bestilling ta kontakt på telf: 90 98 37 02

 

#Andre tjenester

  • Høytrykkspyling av hus og terasser
  • Snømåking i gårdstun og trapper
  • Grusing av vei og gårdstun.

For bestilling ta kontakt på tlf: 90 98 37 02