↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

418 63 444

Besøksadresse

Longhammerveien 17
5536 HAUGESUND
  1. Beskrivelse

Veøy AS er et av landets største privateide transportselskaper med nærmere 450 enheter og 600 ansatte.

Veøy konsernet består av selskapene Veøy AS, Tangvik AS, Veøy Møre AS og Veøy Buss AS. Veøy har også eierinteresser i Godsterminalen AS i Stavanger. Selskapet eies av familien Langseth.

 

Når lokal kunnskap teller!

Veøy har en klar målsetting om å være lokalisert nær kunden vi desentraliserer der andre kanskje sentraliserer. Kunnskapen skal sitte lokalt, der det skjer, nær deg. Derav vårt motto Når lokal kunnskap teller!

Nærhet til deg som kunde gjenspeiler også vår organisering. Vi arbeider for at du skal ha «din» kontaktperson i Veøy. «Din» trafikkleder har oversikt, kunnskap og viten om dine behov og forventninger, og har i tillegg beslutningsmyndighet.

Korte beslutningsveier og flat organisering gir en organisasjon som skal være effektiv og nært der «det skjer».

 

Historie

Dette har vært filosofien helt siden 1. generasjon Langseth kjøpte en Ford personbil i 1930, og søkte om rutekonsesjon mellom Vistdal og Åndalsnes med korrespondanse videre til Molde.

Veøy var medeier i Linjegods AS som ble opprettet i 1973 og ble en markant aktør i Linjegods i løpet av 90-tallet og ut gjennom 2000-tallet, frem til Schenker kjøpte Linjegods i 2005.

Veøy er i dag et frittstående leverandør uten binding til noe transportnettverk.

Veøy er landets største medisintransportør, og har hatt en formidabel utvikling de siste 5 årene. Veøy desentraliserer der andre sentraliserer og er i dag strategisk plassert med 11 kontorer i Norge. Veøy eier sine egne biler og har et rutenett som er konkurransedyktig på leveringshastighet med egne biler og ansatte både på linje og distribusjon!

Benytter du VEØY så er det en Veøy-ansatt som utfører tjenesten!

 

 

Miljøpris og bærekraft

Veøy AS fikk i 2009 tildelt historiens første Miljøpris stiftet og utdelt av Logistikk- og transportindustriens landsforening. 

Veøy søker å vurdere de miljømessige konsekvenser i sin planlegging av transport, og vi forsøker å finne gode, effektive løsninger sammen med våre kunder for en optimalisering der en bærekraftig utvikling er ett av kriteriene. Utnyttelse av materiell, samkjøring og ny, moderne bilpark er sentrale elementer. Materiellet er nytt og består av en bilpark med Euro 6, som er underlagt faste, avtalte servicer hos billeverandør.

 

VÅRE TJENESTER

  • Ekspress
  • Distribusjon
  • Langtransport
  • Spesialtransport
  • Kran
  • Terminal og lagerhotell