Gå til sidens hovedinnhold

Derfor er det fint å være førstegangskjøper på Haugalandet

Antall boliger som førstegangskjøpere i Haugesund har råd til, har økt de siste årene.

For abonnenter

BOLIG: Norge har den største andelen unge boligeiere i Europa, og tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 18 prosent av personer i starten av 20-årene bodde i en eid bolig i 2019.

For dem i starten av 30-årene øker andelen til 70 prosent.

I tillegg til at det tradisjonelt er vanlig for oss nordmenn å eie egen bolig, er det flere ting som gjør boligkjøp enda mer aktuelt for oss på Haugalandet.

Undersøkelser viser nemlig at mens single førstegangskjøpere i Oslo kun har råd til én prosent av boligene som er til salgs i byen, gjør lavere boligpriser at den samme gruppen i Haugesund kan velge og vrake mellom over 60 prosent av boligene som er til salgs her.

Gjennomsnittsalderen faller

Den sterke utviklingen blant førstegangskjøpere under pandemien har tiltatt i styrke i andre kvartal 2021, viser ferske statistikker fra Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita.

Spesielt i de store byene og i kommunene rundt Oslo er veksten blant førstegangskjøpere sterk.

– Vi må helt tilbake til 2011 for å finne et like høyt antall førstegangskjøpere som nå, heter det i en pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita.

Gjennomsnittsalderen har falt fra 28,3 år i 2008 til 27,8 år i 2020.

– Til tross for sterk boligprisvekst de siste 20 årene, ser det ikke ut til at den gjengse førstegangskjøper har større vansker med å komme seg inn i boligmarkedet nå enn tidligere. De fleste med vanlige inntekter finner en vei inn i boligmarkedet. Mange unge er flinke til å spare og utnytter det lave rentenivået, uttaler administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving i pressemeldingen.

– Trygghet og forutsigbarhet

I Haugesund er det godt å være førstegangskjøper. Ferske NBBL-tall fra første kvartal 2021 viser at en typisk førstegangskjøper har råd til hele 66,7 prosent av boligene i byen.

Boligprisene har steget moderat i Haugesund de siste årene. Lave renter og en mer fleksibel utlånspraksis bidro til økt kjøpekraft både i 2020 og så langt i år.

– Å eie egen bolig gir trygghet og forutsigbarhet. En høy eierandel bidrar dessuten til mindre forskjeller og jevnere formuesfordeling i samfunnet, sier Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL).

Går ut ifra kan låne opp mot 2 mill, pluss BSU. Gir makspris ca 2,5 mill.

Finanskrisen 2013 ga fall i boligpriser i Stavangerområdet, her hadde oppgangen ikke vært så sterk.

I praksis har boligprisen stått tilnærmet stille de siste ti årene.

I Norge bor 32 prosent mellom 20 og 24 år med en av foreldrene. I Europa er tallet 72 prosent (SSB 2019)

Laver renter og høy lånegrad (opp til 5x inntekt) har gjort at flere førstegangskjøpere har råd til egen bolig. På landsbasis kjøper over 60 prosent med en annen. Tallene fra NBBL sin undersøkelse tar for seg single førstegangskjøpere – i den grad at de kjøper alene.

I et rolig boligmarked kan man ikke regne med å selge like lett, og kan fort tape penger – beregne å eie i fem til syv år for å kunne hente inn det det koster å kjøpe og selge en bolig.

Norge har likevel den største andelen unge boligeiere i Europa, og dette gjelder alle aldersgruppene vi ser på her, som vist i figur 3. 18 prosent av personer i starten av 20-årene bor i en eid bolig i Norge. Dette er mer enn 10 prosentpoeng over gjennomsnittet for alle land. 53 prosent i slutten av 20-årene og 70 prosent i starten av 30-årene bor i eid bolig. Snittet for hele Europa er henholdsvis 25 og 46 prosent. Det er også en del forskjeller mellom de nordiske landene i hvor store andeler som eier bolig. I Danmark er for eksempel andelen unge som eier, klart mindre enn i Norge, og det er tilsvarende en større andel unge som leier. (SSB 2019)

76,4 av husholdninger i Norge eier egen bolig (mars 2021)

55,3 prosent bor i enebolig.

I haugesund er det 8076 eneboliger og 3905 leiligheter.

I Karmøy er det 15011 eneboliger, og 913 leiligheter.

Kilde NBBL, SSB og Eiendom Norge

Kommentarer til denne saken