Det er i dag om lag 200.000 sjøfolk som venter på å bli avløst, og like mange som venter på å komme seg på jobb. Av dem som står i forlenget tjeneste, har mange vært opptil tre til fire måneder lenger om bord enn kontraktene deres tilsier, skriver Norges Rederiforbund.

Aksjonen finner sted dagen før et toppmøte arrangert av britiske myndigheter for å diskutere situasjonen for sjøfolk under pandemien. Også norske myndigheter skal delta på møtet.

– Den menneskelige siden av dette begynner å bli kritisk, sier administrerende direktør Harald Solberg i Rederiforbundet.

Solberg sier også at dersom problemene rundt mannskapsskifte ikke blir løst, vil verdenshandelen stoppe opp.

Til bransjemagasinet Skipsrevyen sier overstyrmann Bengt Ellingsund at landene fører en inkonsekvent politikk.

– Det henger ikke sammen, vi får gå til kai, losse og laste, men med en gang det kommer til mannskapsbytter så er vi livsfarlige, sier han.

Ellingsrud har vært til sjøs siden januar.