Sist helg publiserte Haugesunds Avis to artikler vi hadde laget om Haugesund Idrettslag, om turstier og gangbruer som ikke er blitt bygget slik det var sagt. Vi har fått noen spørsmål om dette; hvorfor lager vi kritisk journalistikk på frivillig virksomhet i et idrettslag? Dette kan jo være ubehagelig for de involverte.

Ja, det forstår vi, og det er selvsagt ikke vårt mål. Haugesunds Avis heier på frivillige lag og foreninger og ønsker å støtte opp om all positiv virksomhet. Samtidig er det vårt oppdrag å undersøke mange slags forhold i vårt samfunn.

Frivillig sektor er viktig for oss alle, men også her er det penger, makt – og dessverre konflikter. Derfor lager vi journalistikk på økonomien i FKH, varslingssaker i idrettslag og annet som ikke handler om entusiasmen og de gode tingene vi vanligvis dekker.

Men hvorfor er det en sak for oss hvorvidt et idrettslag, i stor grad drevet på dugnad, har bygd noen turstier og -bruer?

Saken begynner jo med at noen tenker en tanke og stiller spørsmål: HIL sa for noen år siden i avisen at de skulle bygge en del turveier i forbindelse med reising av den nye orienteringshytta i Djupadalen. Hvorfor ble det ingenting av det? Dette var det jo gitt penger til?

Så da går vi i gang med å undersøke. Det er en del å se på. Her er det søknader om spillemidler, det offentlige er involvert, og det er gitt penger fra Haugaland Kraft. Prosjektlederen har også trukket seg i det som framstår som en personkonflikt.

Vi ser at det er ubehagelig for enkelte at dette belyses, men vi mener fortsatt at spørsmålene som stilles bør besvares. Turstiene og bruene i Haugesunds mest populære friluftsområde ble brukt som argumentasjon da det ble søkt om penger. Da ble HILs flotte hytteprosjekt et større fellesgode. I avtalen med Haugaland Kraft er det spesifisert at midler skulle gå til blant annet dette.

Haugaland Krafts penger er i prinsippet det offentliges penger. De er rause i sin støtte til et stort antall gode formål. Men det er mange som har fine prosjekter som kniver om de samme pengene. Dette er en viktig grunn til at offentligheten, gjennom avisen i dette tilfellet, av og til spør hvorfor ting ikke blir som man lovte i forkant.

Så får vi en forklaring, ingen beskyldes for noe ulovlig eller noe i nærheten av det, og Haugaland Kraft kommenterer at det er greit for dem at pengene er brukt til noe annet. Underveis har vi dokumentert det vi kan, og vi har gitt alle sentralt involverte mulighet til å komme fram med sine synspunkter.

Dette er slik vi jobber. Så kan det nok fortsatt være noe vi ikke har klart å belyse godt nok, men nå vet samfunnet vårt mer om hvorfor ting ble som de ble i denne saken. Det er vår oppgave, også når det kan være ubehagelig for enkelte.

Dette er også grunnlaget for vårt videre arbeid.