Så si et klart JA til ny bompengepakke/ bypakke i dag 10. mai.

Ja til mer bompenger er ja til mer gang/ sykkel- og kollektiv som videre er ja til et bedre klima og miljø, og sist men ikke minst, også gi en tilrettelegging for økt trafikksikkerhet. Og da vil denne " bypakken" være en forutsetning for å kunne realiseres.

Bompenger er også en "investering" i økt folkehelse som videre gir nedgang i sykefraværet og offentlige utgifter.

Dette altså med tanke på de samfunnsøkonomiske gevinster/fordeler det vil gi oss alle ved å tilrettelegge for økt/mer av fysisk aktivitet for å kunne bedre den generelle folkehelsen (allmennhelse) - allmenntilstanden både fysisk og psykisk.

Det er i hvert fall lite sannsynlig/minimalt realistisk (virkelighetstro) å kunne tenke seg at dette da kan oppnås/bli en realitet til betydelig forandring og forbedring uten en NY "bompengepakke/bypakke".

Men virkeligheten/ realitetene er nok slik som følger:

-Alle vil ha jordbær men ingen vil ha regnvær

-Alle vil ha billig kraft/energi men ingen vil ha flere vindmøller

- Alle vil ha nye og bedre veier men ingen vil betale mer i bompenger