Gå til sidens hovedinnhold

Det ble ingen rusreform

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det ble ingen rusreform

Rusavhengighet burde møtes med hjelp, ikke straff. Rusreformen kunne gjort det lettere å hjelpe barn og unge, men kampen er ikke over for FO.

FO er den største fagforeningen for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere i Norge. Medlemmene våre jobber i alt fra barnevernet, Nav, rushabilitering, skolen og kriminalomsorgen. Vi jobber daglig med mennesker som sliter med rus.

Vi vil hjelpe både de som eksperimenterer med rusmidler, og de som har et rusproblem. Nysgjerrig ungdom skal møte kompetente voksne som de kan snakke åpent med. De som har et rusproblem skal slippe stigma og straffeforfølgelse, men heller få hjelp, oppfølging og behandling.

Nå som Stortinget har stemt ned regjeringen sitt forslag til rusreform må de vente lenge på hjelp.

Som sosialarbeidere vet vi at relasjonelt arbeid, dialog og tillit er bedre egnet for å hjelpe enn trusselen om straff. FO mener at det er faglig, etisk og samfunnsøkonomisk riktig å gå fra straff til hjelp.

Rusreformen kunne blitt en av de viktigste helse- og sosialpolitiske reformene i vår tid. Forslagene som ble vedtatt er et skritt i riktig retning, men ingen rusreform. Politikken vil bli målt på om vi ivaretar barn og unge som utforsker rusmidler, og hvorvidt vi klarer å gi verdige behandlings- og omsorgstilbud til de som trenger det.

Fremover må vi satse på sosialfaglig kompetanse

Miljøterapeuter i skolen kan drive oppsøkende arbeid, avdekke ungdommenes rusbruk og, enda viktigere, utforske de underliggende årsakene til at ungdommen ruser seg. Flykter de fra noe vanskelig? Hvordan går det egentlig hjemme?

Mange som ruser seg i en ung alder har underliggende sosiale problemer de trenger profesjonell hjelp med. Da er det viktig at de treffer fagfolk med god sosialfaglig kompetanse som kan gi et godt veilednings-, hjelpe- og aktivitetstilbud. Uten en rusreform er det vanskelig å bygge tillitt fordi de er redd for straff.

Likevel er ikke avkriminalisering alene nok til å løse alle problemer med rus. Det handler om økonomiske rammer, kompetanse og innhold. Vi må styrke det helse- og sosialfaglige arbeidet knyttet til forebygging og behandling.

Parallelt med reformen, må vi gi barn og unge bedre oppvekstsvilkår. Skolene må ansette flere miljøterapeuter. Helsesykepleiertjenesten, PPT og barnevernstjenesten må rustes opp. Det samme gjelder oppsøkende arbeid, fritidsarenaer og tjenester til personer med rus- og psykiske problemer.

Rusreform er ikke nok i seg selv, men kunne vært et viktig første steg for en bedre ruspolitikk.

Den ville erstatte straff med hjelp fra fagkyndige og gi sosialarbeidere mulighet til å hjelpe ungdom som eksperimenterer med rusmidler og de som har et alvorlig rusproblem. Den kunne vært starten på å organisere tjenestene på en bedre måte. Slik ble det ikke

Dette viser at det gode samfunnet ikke kommer av seg selv. Derfor fortsetter FO å stå opp for trygghet i ruspolitikken. Det vil jeg at du også skal gjøre når du går til valgurnene til høsten.

Thomas Rasmussen, Hovedtillitsvalgt for FO, fagforeningen for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere., Haugesund / OBS Til den som redigerer, tidligere innlegg fra FO, ble sendt inn for tidlig, dette innlegget er rett innlegg OBSOBS

Kommentarer til denne saken