HAUGESUND: Festivalsjef Tom Landås opplyser at kommunen og kirken har sammen med samarbeidspartnerne funnet en god måte å arrangere Barn er bra!-festivalen også i år.

– Vi desentraliserer festivalen i år. Det betyr at vi legger opp til et frodig tilbud i byens kirker, bydelshus, menighetshus og andre arenaer. Her vil barna få bli med på et opplegg som vil bli likt det vi tradisjonelt har på festivalen, sier festivalsjef, Tom Landås.

Altså blir det ikke hundrevis av unger på ett sted i høstferien i år.

I sentrum av byen vil både Vår Frelsers menighetshus og KM-huset ha festival. KM-huset vil samarbeide med Gamle Slaktehus, i sør vil barna kunne delta i Rossabø kirke, i nord har vi Udland kirke og Bleikemyr bydelshus. Hemmingstad bydelshus og Skåredalen kultursenter vil samarbeide om et opplegg i øst, opplyser Landås.

– Barn er bra!- er kjent for sin stemning i en sal med hundrevis av barn og unge. Dette vil vi nå gjenskape i mindre forhold på flere steder. Vi tror dette kan bli veldig flott på mange måter. Det er all grunn til å glede seg, skriver Tom Landås.

Han forteller at de er i gang med å rekruttere ledere til årets festival. Om lag 180 ungdom deltar, i tillegg til ansatte i kirken, kommunen og andre.