– Det er bare å beklage. Det blir vanskelig å forsvare noe som er blitt gjort særdeles feil

Rådmannen er tydelig på at saksgangen i «Himakånå»- prosjektet ikke har vært ideell. Etter flere runder ble et enstemmig kommunestyre enige om veien videre.