I Haugesunds Avis mandag 13. desember kan vi lese om 87 år gamle Ragnhild Malene Storesund som er omsorgsperson på heltid for sin 91 år gamle ektemann. Pr. dags dato får hun en uke avlastning pr. 5 uke, til stor frustrasjon for både henne, ektemannen og barna. I tillegg har hun mistet omsorgslønnen.

Dette synes kommunen er helt greit, så langt jeg kan se.

Så kan man i Haugesunds Avis den 15. desember lese at politikerne ville øke lønnen til varaordføreren med kr 300.000,- og stillingsbrøken med 20 % fordi han har så mye å gjøre. Det skal sies at varaordføreren allerede har en lønn på 573.038 kroner og en stillingsprosent på 50 prosent. Ikke verst for en deltidsstilling.

Gruppeleder i Karmøy Fremskrittsparti Rune Midtun forsvarer lønnsøkningen med at varaordføreren til sine tide jobber dugnad?

I denne saken: Hvem er det som jobber dugnad og sparer kommunen for penger? Er det 87 år gamle Ragnhild Malene Storesund eller varaordføreren? At politikerne har omsorg for hverandre – er vel og bra. Men det er vel innbyggernes ve og vel som bør stå i høysetet for politikerne. Eller har jeg misforstått?

Er det slik at vi som begynner å dra på åra og bor i Karmøy kommune skal gå rundt å være engstelig for at vi ikke får den omsorgen vi har behov for når den tid kommer?

Er de offentlige lovene og reglene så rigide som det kan synes i denne saken – bør de endres straks.