Misforstå meg rett, jeg støtter lærerne sin nødvendige streik. De fortjener kompensasjon for det ekstremt viktige og tidskrevende arbeidet de driver med. De er våre venner, autoritetsfigurer, forbilder og sist, men ikke minst våre helter. Læreryrket er så mye mer enn bare undervisning, en lærer er med på å forme fremtiden til både store og små. Uten de hadde ingen av dagens leger, advokater, politikere eller ingeniører vært den de er. Derfor er en god lærer gull verdt. Burde de ikke da få det de fortjener? Burde ikke KS få ut fingeren før flere elever mister verdifull undervisning?

Lærerstreiken har pågått rundt i landet vårt siden juni, men det var ikke før skolestart i august at den virkelig trappet opp. Ungdom rundt hele landet sitter hjemme og lurer på når de kan få komme på skolen igjen. Deres sosiale plattform, og en viktig del av oppveksten er revet vekk fra dem. Alt fordi lærerne gang etter gang blir nedprioritert og KS ikke vil gi dem det de fortjener.

Fraværsgrensa i videregående skole lar ikke oss elever ha mer enn 10 prosent fravær. Jeg er heldig nok at mine lærere ikke er tatt ut i streik, enda, men flere av mine venner går nå inn i uke fire uten noe som helst form for undervisning. Noe som vil tilsvare et tap på mye mer enn 10 prosent av de skoletimene som de har krav på. Fraværsgrensa sier at ved mer enn 10 prosent fravær har ikke lærerne godt nok grunnlag for å gi en vurdering til elevene. Hvordan skal elevene nå ha godt nok grunnlag til å fullføre flere av vurderingene som tar utgangspunkt i tapt pensum?

Ungdomstiden er vanskelig, og full av usikkerheter. Man er usikker på hvem man er, og hvilken vei man skal gå videre. Vi er usikre på hvem vennene våre er, og noen har travel fritid med jobb og fritidsaktiviteter. Skolen er en av de eneste konstantene vi har, og nå er det blitt enda en usikkerhet. Streiken går ikke bare utover undervisning, men også psykisk helse. «Fri» fra skolen er veldig kjekt for mange, men etter en stund er det kun den tapte undervisningen og sengesmak i baken som går gjennom hodet på de fleste.

Jeg er enig i lærerne sine krav, og hva streiken står for, men har det ikke gått for langt? Er det ikke på tide å finne en løsning i konflikten og ikke stjele mer verdifull undervisning fra elevene? Det er jo oss streiken treffer mest. Det er vi som sitter hjemme og ikke vet hva vi skal gjøre. Det er vår sosiale plattform som er borte. Det er framtiden vår som står på spill. Hver dag denne streiken fortsetter mister vi kunnskap til framtidige vurderinger og valg. Så vær så snill, KS. La lærerne få det de fortjener. La streiken være over. Det er på tide at lærerne kommer tilbake til elevene!