– Det kritiske nå er at haugalendingene bruker mulighetene. At de flyr

Tre ting er avgjørende for Haugesund lufthavn i nærmeste framtid.