Man skal ha respekt for lokalpolitiske vedtak. Derfor er Rogalands samferdselssjef på gyngende grunn når han relativt klart ber politikerne gå bort fra planene for omkjøringsveien forbi Åkrehamn. For selv om veien er omstridt, er den vedtatt med politiske flertall flere ganger.

Så har protester – velbegrunnede og andre –, innsigelser og mangelfulle utredninger gjort at veien fortsatt er langt unna å bli realisert. Det er ikke penger til veien slik det ligger nå.

Da er det innenfor at samferdselssjef Gottfried Heinzerling er innpå det politiske området og ber de folkevalgte tenke nytt om veier på Karmøy.

At det er behov for å gjøre noe med gammeldagse løsninger for gjennomgangstrafikken i Åkrehamn sentrum, er det fortsatt liten tvil om. Samtidig er det heller ikke tvil om at utfordringene er vel så store andre steder. Hele hovedveien nord-sør på Karmøy trenger et løft. Køproblemene forbi Håvik må løses.

Og ikoniske Karmsund bru er virkelig en utfordring, både for store biler og myke trafikanter. Å ha en så sentral veistrekning der eksempelvis sykling oppleves som svært risikofylt, er ikke akseptabelt.

I dette perspektivet er det naturlig at det selv i Karmøy Ap nå er uenighet om hvorvidt det skal kjempes videre for omkjøringsveien slik vi kjenner den i dag. Selv om ordfører Jarle Nilsen fortsatt signaliserer klokkertro på at veien skal bygges.

Hvilken vei Karmøy går her, er ikke minst interessant når styringsgruppen for Haugalandspakken torsdag blant annet skal diskutere framtidens bompengeløsninger på Haugalandet. Det eneste som er sikkert, er at vi kommer til å ha flere ønsker enn det som lar seg bygge med det første – selv om det blir nye runder med bompenger.