DEBATT: Den 8. september kunne vi i HA lese om planene om utvidelsen av Edda kino med to nye saler med til sammen 195 seter. Byggekostnaden er estimert til 44 millioner kroner.

Tar vi også med kjøpet av eiendommen hvor kinoene skal bygges, snakker vi om en kostnad på over 50 millioner kroner. Det skulle gi en samlet pris på ca. 256.000 kroner pr. kinosete.

Større og billigere hjemmekinoanlegg kombinert med bedre tilbud fra strømmetjenester som Netflix og HBO gjør at folk går mindre på kino. De tre siste årene har besøkstallet ved Edda kino falt med over 15 prosent. Mens det i toppåret 2016 ble solgt over 205.000 solgte billetter ved Edda, ble det i 2019 solgt knappe 174.000 billetter.

Haugesund har i dag et moderne kinoanlegg med til sammen 881 seter fordelt på fem saler. Hvis vi går ut ifra at hver kinosal har to forestillinger daglig, er kapasitetsutnyttelsen ved Edda kino på ca. 25 prosent. Tre av fire seter står altså til enhver tid tomme. Dette til tross skal det nå investeres ytterligere.

Planene om utvidelse forklares med krav om økt komfort. Jeg tviler sterkt på at dypere stoler og høyere lyd får besøkstallene opp.

En ting er at utvidelsen av Edda kino både er unødvendig og ulønnsom. En annen ting er miljøaspektet ved denne utvidelsen. Miljøkrisen som vi står overfor skyldes i stor grad unødvendig overforbruk.

Det er ikke bare privatpersoner som setter miljøavtrykk. Det gjør også det offentlige.

Haugesund kommunes råflotte investeringer i nye anlegg kan sammenlignes med private husholdninger som i tillegg til hus, bil og båt, har hytte på fjellet, ved sjøen og topper det hele med en leilighet i «Syden». Det nye kinoanlegget i Edda er luksusleiligheten i «Syden». Kjekt å ha, men unødvendig og råflott.

Tor Inge Vormedal, Haugesund