NÆRINGSLIV: Flertallet, med utvalgsleder og økonomiprofessor Karen Helene Ulltveit-Moe i spissen, mener selskapene bør betale 40 prosent skatt av den ekstra avkastningen de får. Det er det samme nivået som kraftselskapene må betale i naturressursskatt

Forslaget ville bety 7 milliarder kroner i ekstra inntekter til staten og kommunene, anslår Havbruksskatteutvalget.

Ulltveit-Moe viser til at næringen har forandret seg fra å være en attåtnæring med flere hundre små selskaper til nå å bestå av rundt 100 store aktører. Det er også blitt flere utenlandske eiere.

– Det er en fantastisk avkastning. Uansett hvilke lønnsomhetsmål vi benytter, er det en spektakulær reise næringen har gått gjennom, sa Ulltveit-Moe da hun la fram utredningen i Finansdepartementet mandag.

Gratis lisenser

Hun og flertallet i utvalget mener den voldsomme lønnsomheten skyldes fordelen selskapene har av å få bruke fellesskapets naturressurser og at næringen reguleres strengt. Kun 3 prosent av lisensene har selskapene kjøpt til markedspris, 80 prosent av lisensene som benyttes har næringen fått gratis.

Flertallet foreslår en modell for å fordele skatteinntektene fra den nye skatten mellom staten og kommunene. Ordningen skal beskytte kommunens inntekter mot svingningene i næringen og er knyttet til hvor mye fisk som produseres lokalt.

NHO, LO og KS sier nei

I utvalget satt også NHO og LO, samt kommunenes organisasjon KS. De vil ikke ha noen ekstra skatt på bruken av naturressurser, fordi de mener det vil hemme utviklingen i næringen. I stedet vil de beholde dagens system, men åpner for en ekstra avgift for å sikre kommunene inntekter dersom veksten i næringen bremser opp.

Debatten gikk av seg selv

Finansminister Siv Jensen (Frp) tok imot rapporten og opplyste at den blir sendt rett på høring, før den skal behandles politisk.

– Utvalget jobber uavhengig av oss politikere, men samtidig har samfunnsdebatten pågått parallelt, så dere har ikke akkurat fått arbeidsro, innrømmet Jensen.

Både Frp og Høyre sa alt i våres nei til en ny lakseskatt, mens regjeringspartner Venstre har et landsmøtevedtak om å være kritisk.

Jensen svarte ikke på spørsmål fra journalister etter at hun mottok utredningen.

– Ekstremt

Bransjeorganisasjonen Sjømat Norge kaller forslaget om en ny lakseskatt for ekstremt. Det vil hemme utviklingen i næringen, hevdes det.

Organisasjonen har lenge arbeidet mot en skatt basert på at selskapene den representerer, har eksklusiv rett til å bruke fjorder og havområder.

– Bedriftene finansierer selv alle innsatsfaktorene. Produserer smolten og fôrer opp laksen. Det er ikke en naturressurs som vi høster på, sier Sjømat Norge-leder Geir Ove Ystmark.

Havbruksnæringen er sterkt konkurranseutsatt, mener Ystmark, og viser til at det investeres i landbasert lakseproduksjon mange steder i verden. En «ekstrem skatteform» kan føre til at næringen flagger ut, advarer han. (NTB)