Det er slik at de aller fleste av oss knapt makter å ta innover oss at vi har en regjering som sitter stille og ser på at Norge nå er delt inn i 2 økonomiske soner. De som betaler 10-15 øre pr kwt for strømmen, og de som betaler 70 øre pluss 20% av differansen mellom 70 øre og den gjennomsnittlige strømprisen for måneden.
Det skjer med en regjering som gikk til valg på å utjevne forskjeller. Det denne regjeringen til nå har oppnådd, er å gi midt- og nord Norge en vesentlig høyere kjøpekraft enn øst/vest og Sør Norge. Hadde de gjort noe som monnet, og som ville satt spor etter seg, ville de satt stømprisen til 20 øre/pr kwt over hele landet. Med så stor fortjeneste landet har hatt etter Ukraina krigen, har landet mer enn god nok råd til dette. Det er ikke vi som skal betale levestandarden til de fremtidige generasjoner som ikke er kommet enda.

Til det kjedsommelige er vi blitt fortalt at den strømavtalen Norge har inngått med Europa er irreversibel. Vi kan melde oss ut av NATO, EØS, Parisavtalen og en mengde andre avtaler vi inngått internasjonalt. Men denne strømprisavtalen vi har med Europa, har presset Norge inn i et hjørne hvor det kreves politisk kløkt og handlekraft å komme seg ut av. Slike talenter har vi dessverre ikke. Da avtalen ble inngått, skulle vi hatt en Jens Evensen eller en Arne Rettedal. De hadde neppe satt Norge i en slik situasjon. Til det var de for intelligente og smarte.

For fremtiden vil denne avtalen bli stående som et skrekkens eksempel på vanstyre av landet, og det med stortingsflertallets samtykke. Regjeringen Støre og Vedum vil skrive seg inn i historien med små bokstaver, og det innrammet i parentes.
La oss derfor holde flammen levende frem mot stortingsvalget I 2025. Vi kan og minne hverandre på den feilslåtte politikken ved å tenne vardene ved fylkestings- og kommunevalget i 2023.