I et leserinnlegg i HA skriver Arvid Jørgen Stueland om de negative sidene ved innvandring til Norge. Og ja, folkeforflytninger setter det norske samfunnet og velferdsstaten på prøve, og ulike innvandrergrupper fører med seg forskjellige utfordringer. Disse utfordringene må løses med en god innvandrings- og integreringspolitikk. Men en debatt om innvandring må ikke bli svart/hvitt. Derfor må man også se de positive siden ved innvandring til Norge.

Forskning har f. eks vist at når innvandrerbarna, også kalt andregenerasjons innvandrere, blir voksne, har de fleste gjennomført en ordentlig klassereise. De har klatret forbi foreldrene på den sosiale rangstigen og de gjør det like bra, eller bedre, enn jevnaldrende etniske nordmenn med lik sosial bakgrunn fra samme nabolag. Et eksempel er pakistanske innvandrerbarn. De har gjort et stort byks framover både når det gjelder inntekt og lønn i forhold til sine foreldre.

Å ha mennesker som tenker annerledes er en fordel for næringslivet. Da er innvandrere viktige. Mennesker med ulike bakgrunner bidrar med ulike perspektiver, noe som vil stimulere innovasjon og nyskapning. Dette er viktig fordi det gjør norske bedrifter konkurransedyktige i et globalt handelsmarked. Den kompetansen som finnes i en mangfoldig arbeidsstyrke må utnyttes.

Trusler mot vårt liberale samfunn finner vi i både enkelte innvandrermiljøer, men også i høyreekstreme-miljøer. Samfunnet må da si ifra, og stå opp for verdier som likestilling, ytringsfrihet, religionsfrihet og likeverd. Skal man være en del av det norske samfunnet må man godta disse verdiene.

Et mangfoldig og liberalt samfunn kjennetegnes ved at det er åpent for mennesker med forskjellige religioner, kulturer, etnisk bakgrunn, politiske tanker, seksuell legning osv. Muligheten til fri bevegelse er en grunnleggende liberal verdi. Innvandring gir oss utfordringer, men det må løses gjennom et inkluderende samfunn, hvor hver enkelt blir gitt mulighet til utvikle seg, og bli mest mulig selvstendig.