På korona-pressekonferansen mandag sa haugesundsordfører Arne-Christian Mohn at kommunen og Aibel da hadde god kontroll på smitteutbruddet med britiskmutert koronavirus på verftet i byen. Siden har antall bekreftede smittede økt dag for dag. Mandag ble det også sagt at det foreløpig ikke var noen fare for smittede i kommunen utover Aibel.

Vi undrer oss over at det var mulig å si det såpass sikkert, når man samtidig visste at flere hundre ansatte jobbet i dette området, og man ikke hadde kontroll på smitteveiene.

Først onsdag ble det bestemt at alle de ansatte på Njord-prosjektet måtte i karantene. Da var 13 personer bekreftet smittet, i dette utbruddet.

Karantene er vi alle kjent med og kan takle i perioder. Så er det selvsagt et økonomisk inngripende tiltak å stenge ned et så stort industriprosjekt, men det virker opplagt riktig i denne situasjonen. I etterpåklokskap er det lett å mene at det burde vært gjort tidligere.

Så håper vi verftsleder Ole Sandvik i Aibel har rett i å føle seg trygg på at de mener de nå har sirklet inn nok personer for karantene. Dette er avhengig av at smitteverntiltakene ved verftet har vært såpass gode at ansatte på tvers av prosjekter ikke har hatt nok kontakt til at smitte ville kunne spres videre.

Bedrifter med mye innleid utenlandsk arbeidskraft har fått en ekstra tillit i koronasituasjonen, og bør ha alt å tjene på at de viser at de går langt for å slå ned smitte – når den oppstår til tross for tiltakene som er iverksatt.

Kommuneoverlege Jostein Helgeland regner med og håper at de nå har gjort nok for å begrense smitten, men påpeker at her har man ikke fasit på forhånd.

Det håper vi også, og understreker at vi fortsatt har stor tillit til fagfolkene som tar disse skjønnsmessige og vanskelige beslutningene. Og så lærer vi alle underveis. Målet må være å unngå den store nedstengningen av samfunnet vårt.