Gå til sidens hovedinnhold

Synnøve Seglem mener kvinnedagen har vært en viktig dag for å fremme kvinners rettighet, spesielt for generasjonen før henne.

For Synnøve som er viseadministrerende direktør i Knutsen OAS Shipping, har 8. mars blitt en dag som minner henne om at det ikke alltid har vært like lett for kvinner.

Jeg er heldig som har vokst opp i Norge hvor vi er veldig likestilt i forhold til mange land i verden, i forbindelse med skole og utdannelsesmuligheter. Men det er fortsatt områder som kan forbedres.

Synnøve Seglem

En viktig sak framover mener hun er å opplyse og motivere jenter og yngre kvinner til å ta en større rolle i å lede, være ledere og også å delta i å eie aksjer.

Da får du mulighet til innflytelse og mulighet til å delta i endring. Det synes jeg er viktig. #huninvesterer er en kampanje som jeg synes er viktig.

8. mars er en viktig dag for å sette fokus på saker vi må jobbe mer med for å fremme likestilling og kvinners rettigheter, mener Nora Kyrvestad (36) som er HR- og regnskapsansvarlig på Lothes Mat og vinhus.

Mine to viktigste saker er Ja til samtykkelov - all sex skal være frivillig, og bekjemp vold mot kvinner - en global pandemi!

Nora Kyrvestad

8. mars får Reidun Hetland (30) til å være takknemlig for arbeidet kvinner i generasjonene før henne har lagt ned.

Innehaveren av Studio203 mener det har bidratt til at kvinner og menn i Norge, og i alle fall i hennes generasjon, stort sett er likestilt.

Lik lønn for likt arbeid - det burde i dag være en selvfølge, men ennå er ikke dette helt på plass.

I Norden og store deler av den vestlige verden har vi kommet langt, men ennå undertrykkes millioner av kvinner over hele verden. Så selv om vi har kommet langt i Norge er der fortsatt en viktig kamp som skal kjempes der ute.

Reidun Hetland

Marianne Eidesvik (37), finansdirektør i Bømmelfjord AS, mener markeringen av 8. mars står i spenn mellom de hjerterå urettferdighetene som kan finnes i andre land og kulturer, og de mer subtile, skjulte og inngrodde holdningene vi møter i hverdagen rundt oss.

Det er også en linje av historie, der vi både må anerkjenne de fantastiske individene som har gått foran oss, samtidig som vi holder blikket mot en mer rettferdig fremtid, mener hun.

Dersom jeg skal velge en sak, så velger jeg selve saken. Vi trenger 8. mars, vi trenger bevisstgjøringen og å fortsette å stille de kritiske spørsmålene om holdninger til ulikheter både i arbeidsliv, det offentlige rom og hverdag.

Ikke bare en dag i året, men hver eneste dag.

Marianne Eidesvik

Emilie Bersaas (28) er prosjektleder for sommerfestivalen på Vibrandsøy. For henne handler Kvinnedagen om å kjenne sin egen historie, huske at historien gjentar seg og at ingen frihetskamp er vunnet for alltid.

Dessverre er det fortsatt mange glasstak å knuse, kamper å kjempe. 8. mars er dagen for å både feste og kjempe. Jeg elsker å gå i tog, rope viktig budskap og kjenne på fellesskapet. Det blir et stort savn i år.

Emilie Bersaas

Likestilling innenfor husets fire vegger, er i følge Emilie den viktigste saken nå. De fleste kvinner går hjem fra sin vanlige jobb og til å være ubetalt administrerende direktør for familien. Her har politikken en jobb å gjøre, mener hun.

Etter jeg ble mor har jeg også fått et stort engasjement for bedre fødsel- og barselomsorg i hele landet. Vi trenger en differensiert fødselsomsorg som ser hver enkelt kvinner og som tar seg tid til å følge opp nybakte mammaer.

Hjertet mitt banker også ekstra hardt for alle medsøstre som bor i en del av verden hvor det er livsfarlig å være født jente. Solidaritet og kampen for et bedre samfunn stopper ikke ved landegrensene.

Teoretisk mener Ingeline Kaldestad (55) at vi har kommet langt i Norge, selv om det i praksis nok fortsatt er en veg å gå.

Dagen bidrar til debatt og økt bevissthet rundt nettopp dette - og til hva som skal til for å få reell likestilling, sier Kaldestad som er prosjektleder i Næringsforeningen.

Det er mange viktige saker, både her hjemme - og ikke minst internasjonalt. «For likeverd og mot undertrykking» er et godt bakteppe og utgangspunkt!

Ingeline Kaldestad

For illustratør Susann Haaland Karlsen (30) betyr denne dagen at hun kan få til hva som helst som kvinne i Norge.

Likestilling er utrolig viktig, vi har kommet et godt stykke i Norge, men i store deler av verden har vi en lang vei å gå. Jeg håper at jeg får oppleve større likestilling verden over, og at jeg kan få muligheten til å bidra med det på et vis.

Susann Haaland Karlsen

Lillian Medby (43) er leder Digitale kanaler og kundeopplevelser for Haugesund Sparebank.

Hun syns 8. mars er en veldig viktig dag for å sette fokus både på saker vi må jobbe med nå, og fremtidige utfordringer i forhold til likestilling og rettferdighet.

Men kvinnedagen er også viktig for å se tilbake og feire de kampene som er kjempet og vunnet. Vi skal ikke ta dette for gitt.

Situasjonen i USA har vist oss hvor lett fremskritt kan ødelegges og settes på spill av reaksjonære krefter. Visjonene for fremtiden må settes på dagsordenen!

Lillian Medby

I et globalt perspektiv mener Lillian utdanning og arbeidsplasser til kvinner er noe av det viktigste å jobbe for. Kompetanse og jobb gir høyere lønn, som gir verdighet og varig verdi.

Her hjemme må vi styrke fokuset på minoritetskvinner, som i mange tilfeller faller utenfor samfunnet. Det handler om språkopplæring, utdanning, barnehage og arbeidsplasser.

Arbeidslivet innebærer økonomisk uavhengighet og tilgang på makt. Derfor må vi også fortsatt heie kvinner inn i viktige verv og posisjoner - i topplederstillinger, ledergrupper, styreverv og politikk.

Videre må vi ta et krafttak for å bekjempe vold i nære relasjoner. Dette er et alvorlig samfunnsproblem, og en viktig indikator på likestilling og oppfyllelsen av menneskerettigheter i samfunnet. Vi vet at mørketallene her er store.

Avdelingsleder i VinnVinn Reklame, Lene Tønnesen (38), syns det er viktig at vi har en dag i året hvor det fokus på kvinner og rettighetene våre. Både i vårt private liv og i arbeidslivet.

Dagen er for henne en påminnelse om at det ikke alltid har vært sånn.

Tankene mine på 8. mars går til de jernkvinnene som gikk i bresjen for likestillingssaken og tok den kampen for oss. Det viktigste for meg er at jeg er sjef over eget liv. At ingen skal bestemme hvordan jeg skal leve, hva jeg skal tenke og hva jeg skal mene.

Jeg brenner for saken som går på at kvinner i arbeidslivet skal kunne gå i profesjonelle møter og sammenkomster, og bli tatt like seriøst som en middelaldrene mann med hentesveis.

Lene Tønnesen

I sin ungdom mente Permanor-sjef Hege Skogland Mokleiv (50) at vi hadde full likestilling i Norge, og at 8. mars var en markering som var gått ut på dato.

Nå som hun er eldre og klokere er 8. mars for henne en dag hvor vi kan tenke tilbake på de kvinnene som har gått opp løypa for oss de siste 100 år, og reflektere over at vi fortsatt har en vei å gå i vårt moderne Norge.

Samtidig mener jeg vi bør bruke kvinnedagen til å snakke høyt om de kvinner som lever i samfunn hvor kvinner fremdeles blir undertrykt. Samfunn hvor jenter og gutter ikke har like muligheter og rettigheter.

Kvinnedagen skal feires, men også brukes til å lytte til andre menneskers historier.

Hege Skogland Mokleiv

Hege mener vi fremdeles ikke har funnet løsningen på hvordan vi skal oppnå en likere kjønnsfordeling i toppledergrupper og styrerom. Det gjelder både i næringslivet og innen offentlig forvaltning.

Hva skal til for at flere kvinner skal få muligheten, og for at flere kvinner skal gripe den? Det er en viktig sak å fortsette å ha oppmerksomhet rundt.

Gratulerer med kvinnedagen!

Haugesunder Line Steine Oma (33) er Oslo Arbeiderpartis fraksjonsleder for kultur- og utdanning. Hun mener 8. mars er viktig for å markere at det fortsatt er mange likestillingskamper å kjempe.

Jeg synes det er dypt urettferdig at kvinner ikke er likestilt som menn, derfor betyr dagen mye for meg.

Det er mange viktige saker, som at det fortsatt er et økonomiske gap mellom kvinner og menn, men i år synes jeg føde- og barselopprøret er spesielt viktig fordi korona har presset tilbudet til et bristepunkt.

Line Steine Oma

Like muligheter og like rettigheter er det som betyr mest for Vindafjord-ordfører Tove Elise Madland (55) på Kvinnedagen.

De viktigste sakene framover mener hun vil være retten til å jobbe heltid, men også endring av regelverket i forbindelse med yrkessykdom.

At belastningslidelser ikke blir definert som yrkessykdom gjør at mange kvinner ikke får de rettighetene de burde hatt.

Selv om Gro har gått foran i mange saker, er det mye som gjenstår før vi har full likestilling. Vi er ikke i mål.

Tove Elise Madland

For advokat Ingrid Lauvås (38) er 8. mars en viktig påminnelse om hva våre formødre har stått i for at vi har fått de rettigheter vi har idag, og for å slåss videre for økt likhet.

Jeg mener den viktigste saken er lik lønn for likt arbeid. Helt umulig å forstå at det skal være så vanskelig å oppnå.

Ingrid Lauvås