Gå til sidens hovedinnhold

Dette bør du vite om valgomaten

Artikkelen er over 1 år gammel

Regionens lokalpolitikere har til sammen over 1.500 ganger tatt standpunkt til påstander vi har sendt dem. Dette har resultert i valgomatene våre.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

VALG 2019: Arbeidet med å lage valgomater for mange kommuner er relativt krevende. I en del kommuner kan det være vanskelig å finne gode spørsmål som skiller partiene; de er enige om mye. Utsira er et spesialtilfelle, med bare to bygdelister. Der har vi laget en spesiell variant, framfor å konstruere uaktuelle problemstillinger (NRK spør om ulv og abort…) eller la to lokale spørsmål avgjøre alt. Det er gjort med kjærlighet.

Noen av påstandene er saker som kanskje ikke er superaktuelle i alle kommuner. De kan likevel få fram holdningene til et tema, eller ideologiske forskjeller. Altså kan de fortsatt bidra til å vise hvilke lister som matcher deg best, og til å skille partiene. Dermed har vi rundt 20 påstander til de fleste kommunene. Vi mangler svar fra noen få politikere. Derfor er ikke alle kommunene våre med ennå.

Så er det krevende å formulere påstander som er entydige, og som får fram hva partiene faktisk mener. Eksempelvis har vi en påstand om at Haugalandspakken (bompenger) bør videreføres for å kunne bygge bedre veier. Det er noe politikerne vil måtte ta stilling til i løpet av perioden. Der svarte Haugesund Ap at de er helt uenige.

Her stusset jeg, fordi Ap lokalt ikke har vært klart mot bompenger. Så er det slik at det kanskje ikke blir noen Haugalandspakke etter 2023, men en litt annen type brukerbetalign.

Jeg tenkte det kanskje var det Ap tok tak i, og spurte. Da viste det seg at det var premisset «for å bygge bedre veier» som var problemet. Ap’s folk tenkte da at ikke pengene skulle gå til kollektivtrafikk og tiltak for myke trafikanter. Det var jo ikke vårt poeng, men vi la til «for å bygge bedre veier» fordi det er ingen som er for bompenger for bompengenes skyld.

Og tillegget utelukker jo ikke at pengene skal brukes til andre tiltak i tillegg. Vi spurte så Ap om de mener at bompenger ikke skal gå til å bygge bedre veier, og de endret svaret til «delvis uenig». Det er mulig at de egentlig burde svart «delvis enig», men vi får nå kanskje anta at Haugesund Ap ikke vil være med på videre bompengeinnkreving hvis ikke brorparten av pengene går til noe annet enn bedre veier.

Eksempelet viser litt hvordan påstander kan bomme litt på formuleringen, og at partiene kan legge forskjellige ting inn i svaret. Eller kanskje svarer de litt taktisk. Vel, vi behandler svarene fra partiene som løfter til velgerne, og tar vare på dem.

Underveis i valgomaten kan du se hva hvert enkelt parti ha svart. Du kan også gi enkeltspørsmål ekstra vekt når vi skal se hvem du er mest enig med. Det er også mulig å hoppe over spørsmål, noe også partiene kunne, men som vi ikke anbefalte.

Så skal vi også nevne at det kan være feil i valgomaten. Her har det vært mye manuell inntasting fra store tabeller. Vi ber politikerne gi beskjed om de oppdager feil.

Vi håper valgomaten vår hjelper deg noe i å finne ut hva partiene i din kommune mener. Til slutt får du opp hvilke partier du er mest enig med, og hvordan dette ser ut for forskjellige temaer. Dine valg blir også plassert i forhold de andre partiene, slik at du også kan se hvilke partier som ligner hverandre, og deg.

Så håper vi du også leser programmer, nyheter og følger med på debatter. Snakk med politikerne på stands og møteplasser. Ta også andre valgomater. NRK har for alle kommuner, men blir fort nasjonal i spørsmålene. VG sin er fin fordi kandidatene har svart personlig og kunne utdype. Det som er skummelt med den varianten, er at bare fem på hver liste har fått lov å svare. Dette ser vi listekandidater reagerer på, siden de utvalgte kanskje får flere ekstrastemmer enn dem som ikke har fått svare VG. Det kan påvirke valgutfallet.

Alle valgomater har sine styrker og svakheter. Bruk dem med klokskap.

Kommentarer til denne saken