HAUGESUND: To Nav-ansatte ble knivstukket av en mann de hadde møte med på et Nav-kontor i Bergen mandag.

Den ene av kvinnene døde av skadene. Den andre kvinnen behandles på sykehus.

– Vi er berørte, både ledere og ansatte i Nav. Hele organisasjonen er preget av det som er skjedd, også vi i Haugesund. Tankene går til familie og venner av drapsofferet, kolleger i Bergen og til den som er skadet, sier Nav-leder Åge Johannes Hansen i Haugesund.

Han sier at det nå blir brukt mye tid på samtaler og oppfølging av ansatte i Nav Haugesund.

– De fleste Nav-kontorene er organisert ganske likt. Rammene rundt et møte med en bruker som i tilfellet i Bergen, er noe vi kan kjenne oss igjen i, sier Hansen.

– Skjer fra tid til annen

Nav-sjefen understreker at de aller fleste møtene forløper problemfritt, men at det også i Haugesund har hendt at ansatte er blitt truet.

– Vi møter folk i vanskelige livssituasjoner. Dette er også en del av faget vårt. Hvis det går over grensen til der vi må bruke sikkerhetsinstrukser, så gjør vi det og tar sakene på største alvor, sier Hansen.

Han sier det ikke har vært hendelser som har utviklet seg til å bli alvorlige i Haugesund de siste årene, men at det har vært tilfeller av trusler.

– Det er ikke ofte, men det skjer fra tid til annen at det kommer trusler.

Hansen kan ikke gå inn på enkeltepisoder eller kommentere detaljert fra disse.

– Det jeg kan si, er at det kan oppstå ulike situasjoner. Det kan være trusler, muntlige eller skremmende episoder som oppstår i møter med brukere. Etaten er opptatt av sikkerhet. Det gjelder sikkerhet og trygghet for de ansatte, men også for brukerne, sier han.

– Trusler blir tatt på største alvor

De Nav-ansatte har klare rutiner for planlegging og gjennomføring av møter med brukere.

– Hvis det skulle oppstå en potensielt farlig situasjon, har vi klare rutiner for det også. Vi har samarbeid med politiet hvis noe oppstår. Dessverre kan det likevel gå fryktelig galt, som vi nå har sett i Bergen, sier Hansen.

Han sier at det er gitt begrenset informasjon fra selve hendelsen, men forteller at de ansatte er trent på å håndtere ulike situasjoner.

– Dette er noe vi driller og trener på. Hvis noe skjer, eller det kommer trusler, er det noe som blir tatt på største alvor. Trusler håndteres som om de er reelle uansett, sier Nav-lederen.

Håndtering av episoder

– Har de ansatte i Haugesund uttrykt bekymring i etterkant av drapet på en kollega i Bergen?

– Vi har sterkt fokus nå på å snakke med de ansatte. Med alle, enten de selv har opplevd episoder på arbeidsplassen eller ei. Det jeg kan si er at de ansatte er sterkt berørt av det som er skjedd, det er helt klart, sier Hansen.

Nav-kontoret i Haugesund har ikke innført ekstratiltak som følge av hendelsen.

– Vi har åpent som vanlig, og har allerede gode sikkerhetstiltak og rutiner for håndtering av episoder av ulik grad, sier Åge Johannes Hansen.

Han sier at i saker der det er tilfeller av noe som bryter med normen for sikkerhet eller trygghet for ansatte, er terskelen lav for reaksjoner.

– Det dreier seg da om å følge opp den eller de ansatte det gjelder. Men også når det gjelder konsekvens for brukeren. Som kan være utestengelse eller politianmeldelse, sier Hansen.

Og han legger til:

– Dette er arbeidsplassen vår. Her skal det være trygt. Vi som jobber i Nav skal være trygge på jobb. De som kommer til oss, skal også være trygge, sier Nav-leder Åge Johannes Hansen i Haugesund.