FOTBALL: Mandag hadde Djerv 1919 årsmøte på Djervhuset foran i underkant av 30 medlemmer.

De ble presentert for et overskudd på 235.000 kroner. Det melder Djerv 1919 på sine Facebook-sider.

Årsrapporten med fullstendig regnskap er lagt ut på klubbens nettsider. Det viser at Djerv 1919 økte inntektene fra ca. 7,7 millioner kroner i 2021 til 9,1 millioner i 2022.

Sum driftskostnader var på 8,7 millioner i 2022, noe som var en økning fra 7,3 millioner i 2021. Årsresultatet etter skatt ble altså 235.000 kroner.

– Det er med på å styrke den solide egenkapitalen i klubben, skriver Djerv 1919 på Facebook.

I tillegg gjenspeilte styrets årsberetning «gleden av å komme i gang med vanlige treninger og seriespill etter pandemien og klubben er godt i gang med forberedelsene til den nye sesongen».

Ut av styret etter 16 år

Nesten hele styret i Djerv 1919 tok gjenvalg. Unntaket var Jarle Sørhaug. Han gikk ut etter hele 16 år i styret og ble hyllet av årsmøtet.

Ny i styret er Olav Heimdal, mangeårig A-lagsspiller for klubben.

Svein Lodden har vært styreleder i tre år og fortsetter i en ny toårsperiode. Han får med seg nestleder Håkon Velde Nordstrøm pluss Hilde Ulriksen, Nina Pedersen Hagland, Bodhild K. Bang, Robin Veldt, Kurt Eskevik og Olav Heimdal.