– Dette er vandalisme

Jostein M. Mikalsen mener beiteområder blir uframkommelige fordi Haugaland Kraft lar det ligge igjen store mengder kvist og trær under kraftlinjene.