– Dette er verdensrekord i søknadsbehandling

Sparebank Stiftelsen SR-Bank brukte et knapt døgn på innvilge søknad til støtte for bekjempelse av koronaviruset.