Dette har kommunene tapt på korona så langt

Koronapandemien medfører økonomiske kostnader for kommuneøkonomien på mange områder.