– Dette skjønner jeg ikke

Da analyseresultatet forelå, skjønte ikke sjåføren at det kunne være så høyt. Han hadde jo bare drukket 3–4 øl før han skulle kjøre kollegaen hjem ...