Dette tunet kan vinne pris

Åkrahallen, Vea sykehjem og tre eneboliger er blant de foreslåtte til årets byggeskikkpris.