Gå til sidens hovedinnhold

Dette vil skape en attraktiv by

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I et innlegg i Haugesunds Avis stiller Håkon Høyland Larsen, styreleder i Sentrumsgårdene, spørsmål om fortiden er viktigere enn fremtiden når vi skal utvikle Haugesund sentrum? Svaret er at ved å ta vare på fortiden styrker vi sentrums fremtid.

Byutvikling handler om gode boområder, næringsutvikling, klima, arkitektur og historie. Utfordringen er å balansere disse forskjellige hensynene, slik at vi får en by der innbyggere, næringsliv og besøkende ønsker å være.

Les også:

Les også

Er fortiden viktigere enn fremtiden i sentrum?

Historiske bygninger er viktige bærere av vår historiske hukommelse, identitet og av verdi for byen og menneskene. Å ta vare på og bruke slike bygninger og bygningsmiljøer vil styrke bolyst og byliv, og bidra til en by der det er godt å leve og der livskvaliteten øker.

Riksantikvaren kom i november i år med en ny bystrategi, hvor det uttrykkes at kulturminner er en ressurs og er viktig for verdiskapning. Dette fordi kulturarv kan bidra til å styrke byers omdømme og konkurransekraft, til å tiltrekke arbeidskraft og besøkende og til merkevarebygging.

Det meste tyder på at vi i tiden fremover vil rive færre bygninger, og heller gi dem ny bruk. Haugesund skal redusere sine klimautslipp, gjenbruk og transformasjon av eksisterende bygninger vil bidra til utslippsreduksjon. Slik er fremtidens byutvikling, og en av hovedkonklusjonene i rapporten fra SINTEF (2020), viser at rehabilitering og ivaretakelse av eksisterende bygninger påvirker miljøet halvparten så mye som å rive og bygge nye.

Haubos plan med den gamle brannstasjonen er et godt eksempel på hvordan man gjennom gjenbruk og transformasjon av eksisterende bygninger skaper liv og bidrar til bevaring av historiske bygninger og byens særpreg. Tidligere i år ble det klart at Haubo vil måtte rive bygget og bygge en kopi fordi det er tilnærmet umulig å bygge leiligheter i det gamle hovedbygget. Utfordring er at det vil kunne føre til mer klimautslipp.

I Riksantikvarens bystrategi fra 2017 legges det opp til en kursendring med mer fokus på tilpasning og mindre kontraster i historiske bymiljøer. Nybygg bør i større grad videreføre byens særpreg og historiske egenart. Odd Hansen sitt prosjekt på Kronå er en kontrast til dette viktige historiske området. I gjeldende sentrumsplan står det at området kan og bør utvikles, men det bør gjøres på annet vis enn med andre typiske fortettingsarealer i byen.

I sentrumsplanen finnes det mange muligheter for nybygg, inn-fill og annen fortetting. Muligheter for flere å bo og jobbe i byen. Men samtidig må vi huske å bevare Haugesunds historiske egenart, som gjør at vi skiller oss fra andre byer.

Bevaring og utvikling er ikke motsetninger. En god forvaltning av kulturminner er en ressurs for Haugesund sentrum, og vil skape en attraktiv by fordi man tar vare på særpreget, kutter utslipp og fortetter byen.

Kommentarer til denne saken