Disse linjene var vanskeligst å komme inn på

Førsteopptaket til videregående skoler er gjennomført. Aller høyest karakterkrav var det til en klasse i Sauda, men også flere andre skoler måtte skuffe en del søkere.