Jeg vet ikke helt hvor jeg skal begynne når statsministeren i sin nyttårstale ber folk få flere barn for å ivareta velferdsstaten. Det skjer samtidig som dagens storting beskatter og regulerer barnefamiliene hardere og hardere. Det begrunnes gjerne med klimapolitikk, miljøpolitikk, omfordeling og velferdsstat alt mulig annet.

At flere og flere ikke ønsker barn eller får færre barn, er et resultat av politikken vi fører og har ført i Norge over lengre tid. Faktisk har Norge ikke hatt over 2,1 barn i snitt siden 1974. Å få over 2,1 barn for hver kvinne er nødvendig for å reprodusere samme befolkning over tid. I så måte har Høyre og alle de andre «barnevennlige» partiene mislykkes lenge.

Om vi skal få opp fødselstallene i Norge mener vi at en bør begynne å kutte i skattene og avgiftene som berører de store utgiftspostene for barnefamilier som skatt på mat, strøm, bil, drivstoff, bompenger, klær og hus. Det må bli billigere og enklere å oppdra barna, og ikke dyrere og vanskeligere som i dag. Vi må også som samfunn kutte ut at velferdsstaten skal plukke opp regningen når forhold mislykkes. Da vil regningen på dem som faktisk er rasjonelle og jobber med forholdet bli lettere å bære. Å betale for egne pluss andres barn det er dyrt. Det er rett og slett ikke rett. Men til slutt så handler det ikke bare om politikk, men hva folk ønsker.

Erna Solberg eller andre politikere har ingenting med hva folk ønsker med livene sitt. Kvinner og menn er ikke brikker i et spill på Regjeringskontorene for å få nok nye skattebetalere. Jeg blander meg ikke inn i hva hun gjør med sitt liv, og jeg ønsker ikke at Erna skal blande seg inn i mitt.

Om du velger å få barn er det ditt valg ikke Erna Solberg.

Kjell Bakke

Liberalistene