Dobling i henvendelser om håndsprit hos Giftinformasjonen

Antallet forgiftninger forårsaket av håndsprit har gått kraftig opp. Giftinformasjonen vil imidlertid ikke slå alarm helt ennå.