Dømt for trygdebedrageri etter to år

Mannen erkjente trygdebedrageriet da det ble avdekket. Likevel har karmøymannen måttet vente i to år på sin dom.