Dømt for voldtekt av 17-åring. Fikk redusert straff

Tingretten mente mannen skulle fengsles i tre år for voldtekt. Lagmannsretten var ikke enig.