– Hva gjorde politiet med den forrige psykiatriske rapporten?

– Jeg er glad for at tingretten har fokus på spørsmålene om påtalemyndigheten og helsevesenets vurderinger rundt mannens handlinger og psykiske tilstand forut for drapet, sier Lars Johan Hereid etter at hans mors drapsmann nå er dømt til tvungent psykisk helsevern.