BIRGITTESAKEN: Den sivile delen av dommen ble avsagt samtidig med den strafferettslige frikjennelsen. Senere ble erstatningskravet ettergitt, men søskenbarnet ønsker å få endret selve erstatningsdommen. Han har prøvd tilgjengelig rettsmidler i Norge uten å nå fram.

Ifølge VG er saken brakt inn for FN der Norge anklages for brudd på menneskerettighetene.

– Vi klager Norge inn fordi fetteren ikke får endret dommen sin, og må leve resten av livet med en dom som er uriktig, der det står at han skal ha drept og seksuelt misbrukt sitt søskenbarn, sier advokat Arvid Sjødin til VG.