– Drifta er ikkje berekraftig

Både årsrekneskap og tertialrapport vekker uro hjå politikarane i Vindafjord kommune.