UTSIRA: – Etter nye prøver og jevnlig kontakt med Mattilsynet kan vi nå friskmelde drikkevann i spring på Utsira, skriver Arvid Helgesen, teknisk sjef i Utsira kommune i oppdatering på kommunens egen nettsted.

Kommunen opplyser at de har rengjort, skiftet filtersand og kloret renseanlegget. Også høydebassenget er kloret og det er foretatt utspyling på ledningsnettet.

– Nødvendige vannprøver ble tatt og analysert fredag og lørdag. Nå er vårt mål å levere stabilt reint vann til våre innbyggere. Takk for alles positive medvirkning i den situasjonen som oppsto, opplyser Helgesen.