TYSVÆR: Politiet rykket ut med store mannskaper til Kårstø den onsdag 13. oktober. Gjennom natten på plass på begge sider av Boknafjorden bevæpnet for å undersøke nærmere det som skulle være observasjon av en drone i nærheten av anlegget til Equinor.

– Hvis vi ser all tilgjengelig informasjon i sammenheng, ser verden litt annerledes ut i etterkant, sier seksjonsleder Amund Preede Revheim i Nordsjø- og miljøseksjonen ved Sørvest politidistrikt til Stavanger Aftenblad.

I det aktuelle tidsrommet hvor droneobservasjonen skal ha funnet sted, fløy det forbi et SAS-fly fra Oslo til Stavanger. Politiet har etterforsket saken, og en politirapport peker på at de blinkende lysene i mørket kan ha stammet fra dette flyet, ifølge avisen.

– Vi har ikke endelig konkludert i denne etterforskningen, men det er like viktig å avkrefte som å bekrefte informasjon. Mye av informasjonen som Aftenbladet presenterer, blant annet om flyaktiviteten på de samme tidspunktene, er sentrale deler av etterforskningen av akkurat denne observasjonen, sier Revheim.

Det var torsdag kveld 13. oktober at det ble slått full alarm om observasjon av en drone i nærheten av gassanlegget på Kårstø. Væpnet politi rykket ut, og politiet innkalte til pressebrifing dagen etter. Politiet oppfordret også folk til å sende inn tips i saken.

– Meldingen kom fra Heimevernet, som bistår politiet med vakthold på stedet. Politiet har siden i går kveld, og i løpet av natten kontrollert personer og kjøretøy med mål om å komme i kontakt med en eventuell dronepilot, sa fungerende stabssjef i Sør-Vest politidistrikt, Kjetil Lussand til Haugesunds Avis.

I kikkert fra 15 km

Aftenbladet skriver at det var en HV-soldat som hevdet å ha sett gjennom varmesøkende kikkert en dronepilot 15 kilometer på den andre siden av Boknafjorden. Nærmere bestemt på et nes like øst for Mortavika ferjekai hevdet soldaten å kunne identifisere en person. Avstanden er 15 kilometer unna.

Heimevernets egne skarpskytter-eksperter har i avhør med politiet avvist at det er mulig å identifisere en dronepilot på så lang avstand med et slikt varmekamera ifølge Aftenbladet.

En person vil ikke avgi så mye varme at det vil kunne sees på den avstanden, hevder skarpskytter-eksperten i avhør overfor politiet. Samme ekspert sier også at en blinkende drone ikke vil kunne sees med den kikkerten på så lang avstand.

Blink fra anlegget

Politiets etterforskere har også ha en teori hvor den såkalte blinkingen fra dronen skal ha kommet fra.

Den samme blinkingen som ble rapportert av HV-soldatene klarte politiet å se gjennom kameraet på Kystverkets trafikksentral på Kvitsøy. Det var ikke en drone, men en av Kårstø-anleggets mange tanker som blinket i samme takt som det Heimevernets soldater mente å ha vært en drone i skyene.

Det var overskyet vær torsdag 13. oktober. Ifølge politiets etterforskernes teori kom blinkingen som en refleksjon i skyene av Kårstø-tankens blinking.