Gå til sidens hovedinnhold

Du tar feil, Jonas Gahr Støre!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Å skynde seg langsomt handler om å bygge en solid grunnmur for det som er i ferd med å bli en av de neste store industrisatsingene i Norge fremfor å fokusere på kortsiktig gevinst.

«Det nytter ikke å skynde seg langsomt» sier Aps partileder til Haugesunds Avis den 19. mai, med et spark til Regjeringen og Tina Brus rådgiver Karoline Sjøen Andersens uttalelser rundt utbygging av havvind i Norge. Dessverre så tar han feil.

Dessverre, fordi han har helt rett i at når han peker på at utgangspunktet vi har på Haugalandet, og i Rogaland, gir oss en helt unik posisjon når det gjelder å utvikle det han kaller «nye grønne eventyr», og at vi derfor gjerne skulle sett at rammeverket for satsing i norsk sokkel allerede var på plass.

Dessverre, fordi et overilt fokus på å komme i gang fortest mulig vil skade oss på lang sikt. Her er det mange interesser som skal, og må, veies opp mot hverandre for å sikre at dette blir en fremtidsrettet satsing.

Men, la oss først ta et raskt tilbakeblikk på utbygging av vindkraft i Norge. Med en start tidlig på 2000-tallet har de vi de siste årene sett en storstilt utbygging av vindkraft basert på «gamle» konsesjoner. Dette er resultat av en villet politikk som ulike regjeringer, storting og lokale myndigheter har lagt til rette for. Samtidig ser vi en økende motstand mot utbygging av vindkraft på land som et resultat av de prosesser som ligger til grunn for denne utbyggingen. Dette gjør at vi de neste årene kommer til å se en sterk reduksjon av nye vindkraftprosjekter. Dette styrker ikke norsk industri.

Regjeringen har derfor tatt grep og gjort endringer som vil gi bedre prosesser, tydeligere vurderinger og raskere avklaringer. For utbygging av vindkraft på land har man altså tatt lærdom av de prosesser som har vært, lyttet til de tilbakemeldingene man har fått, og laget et bedre system.

Og så litt om «å skynde seg langsomt». Vi kan selvsagt kjøre på. Tenke at her er det aller viktigste å komme i gang, å bygge industri, få norske aktører opp og frem. Og det er kanskje enda viktigere i et valgår? Men, skal man da gjøre dette uten å gjøre et solid forarbeid? Uten å stille krav til utbyggere av havvind? Uten å ha et godt regelverk på plass? Dette vil være det samme som at vi ikke har lært av det som har skjedd med vindkraft på land, og vi vil innen kort tid oppleve motstand og mulig full stans i havvind-markedet for Norge og norske aktørers mulighet til å ha et hjemmemarked å levere til.

Å bygge en solid norsk leverandørkjede er fokuset for klyngen Norwegian Offshore Wind Cluster. Her står nærmere 300 bedrifter klar for å gripe de mulighetene som kommer innenfor flytende havvind fremover. Før hun ble rådgiver, jobbet Karoline Sjøen Andersen blant annet med kartlegging av norsk leverandørindustri for Norwegian Offshore Wind Cluster og hun kjenner derfor veldig godt til de ulike aktørenes ønsker og behov.

Selv jobber jeg som prosjektleder hos Marin Energi Testsenter, hvor vi legger til rette for testing av flytende vindturbiner og teknologier knyttet til dette. Når vi jobber med å realisere prosjekter opplever vi at både myndighetsorganer og embetsverk ønsker å gjennomføre en så solid prosess som mulig. Dette medfører til tider en del avklaringer og prosesser som tar lengre tid enn vi så for oss, og selv om det til tider medfører en del frustrasjon, er vi trygge på at dette også er nødvendig for å få et solid grunnlag for beslutningen som blir tatt.

Som testsenter ønsker vi å være med på å legge et så godt grunnlag som mulig for den kommende utbyggingen av Utsira Nord og de andre feltene på norsk sokkel. Vi har derfor blant annet investert i en unik teknologi for å overvåke fugleaktivitet, og vi planlegger å utføre verdens første forskningsprosjekt på hvilken påvirkning flytende havvind har på fisk og sjøpattedyr. Dette vil styrke beslutningsgrunnlaget når det skal bygges ut kommersielle prosjekter i Norge.

Å bygge en solid havvindindustri i Norge kan ikke gjøres uten at vi har en solid grunnmur å bygge på. Hastverk er ikke et uttrykk for en bevisst og aktiv industripolitikk, men for uløste problemer og manglende kontroll.

Derfor skal vi skynde oss langsomt.

Kommentarer til denne saken