DYR: – Man skulle tro at eieren til hunden som angriper er forpliktet til å betale den fornærmede for tort og svie, men så enkelt er det ikke, sier veterinær Sasja Elisabeth Rygg ved Dyresykehuset AniCura Oslo.

– Eierne er fortvilet over at hunden deres er skadet og må opereres. Når kjæledeggen er lappet sammen og eieren får regningen som fort kommer på noen tusenlapper, blir mange frustrerte og sinte, sier Rygg.

De fleste hundeeiere har en dyreforsikring, men når skadene skyldes angrep av en annen hund mener mange det er feil at de må ta regningen.

– Som regel er det snakk om kutt og flenger som må sys, men det kan også være mer alvorlig. Ved et voldsomt angrep kan det gå hull i brystveggen slik at lungen punkterer, eller det kan bli skader på muskulatur og sener. Øyeskader forekommer også. I de verste tilfellene overlever ikke dyret, sier hun.

Advokat Ella V. Brenden i Advokatfirmaet Seland Orwall DA, jobber blant annet med erstatningsrett. Ifølge Brenden må personen som bringer hunden til veterinæren legge ut for regningen, men eieren kan ha rett på erstatning.

– Et eventuelt erstatningskrav avhenger av flere momenter. Sentralt er om hundeeieren har vært så aktsom som det kunne forventes ut ifra situasjonen og kjennskap til egen hund, sier Brenden til det oppdragsfinansierte nyhetsbyrået Newswire.

Hvis hunden har bitt tidligere, er det en god indikasjon på at det kan skje igjen. Eieren bør da være ekstra påpasselig i møte med andre hunder.

Har hundeeier ikke gjort nok for å forhindre situasjonen, kan vedkommende bli erstatningspliktig.

– Dersom eieren til den «angripende» hunden ikke aksepterer å dekke kostnader til veterinær, kan man starte en rettslig prosess. Man kan også anmelde saken til politiet. Politiet kan starte en sak mot hundeeieren, eller beslutte at hunden skal avlives dersom dette ikke framstår som uforholdsmessig, forklarer Brenden.

I tilfeller der hunden angriper og skader en person, eller gjør andre ødeleggelser, er ansvaret for å betale erstatning uavhengig av skyld. En hundeeier vil derfor kunne bli erstatningspliktig, selv om eieren har forsøkt å forhindre skaden.

Tidligere var det en vanlig oppfatning at aggressive hunder ønsket å dominere over andre hunder. Ifølge hundeadferdsterapeut Gro Marit Sørlie stemmer ikke dette.

– I dag vet vi at det som regel er frykt som gjør at en hund angriper en annen. Det skyldes kanskje at den har hatt en dårlig erfaring med en annen hund da den var valp. Så reagerer den som voksen med redsel og aggressivitet når den møter andre hunder, sier Sørlie.

Hunden lærer seg at angrep er det beste forsvar.

– Det er også noe som kalles rovdyradferd. Det vil si at en hund nærmest jakter på en annen, som for å nedlegge et bytte. Heldigvis er dette ikke så vanlig, og det er bare noen få raser som kan ha dette i seg, forteller hun.

Gro Marit Sørlie anbefaler hundeeiere å venne valpen til sosialt samvær med trygge hunder slik at den kan få gode erfaringer og lære seg å omgås andre firbente.

– Har man en hund som ikke er til å stole på, som har vist aggressiv adferd enten ovenfor andre hunder eller mennesker, må den alltid holdes i bånd, påpeker hun. (ANB)