150.000 oppdrettsfisk har rømt hittil i år

ILL.FOTO: HARALD NORDBAKKEN

ILL.FOTO: HARALD NORDBAKKEN

Artikkelen er over 5 år gammel

Fiskeridirektoratet har oppdatert statistikken sin etter stormen «Nina». 132.000 laks og regnbueørret stakk av da den raste.

DEL

HAUGESUND: Statistikken viser også at 38.683 rengbueørret og 11.200 laks er fanget og levert tilbake til selskapene, i tillegg til at der nok er en del fisk som folk har beholdt selv.

I tillegg til de 132.000 som stakk av under «Nina» har ytterligere 18.000 oppdrettsfisk rømt hittil i år.

De samlede tallene gir da 150.000 rømte fisk, og drøyt 50.000 gjenfanget.

Oppdrettsselskapene har operert med dusør på 50 til 500 kroner per fisk.

Dette er oversikten over hvor fisken har stukket av fra:

  • 62.500 regnbueørret fra Sjøtroll Havbruk Angelskår i Osterfjorden
  • 51.000 steril laks fra Fyllingsnes’ anlegg ved Ospeneset i Lindås
  • 18.000 laks fra Marine Harvests anlegg ved Høysteinen i Varaldsøy
  • 11.300 laks fra Engesund Fiskeoppdretts anlegg ved Leirvika i Masfjorden
  • 4.500 laks fra Blom Fiskeoppdretts anlegg ved Otterholmen i Radøy
  • 2.200 steril laks fra Eide Fjordbruks anlegg ved Hågardsneset i Kvinnherad
  • Et ukjent antall laks fra Eide Fjordbruks anlegg ved Brandaskuta i Kvinnherad
  • Et ukjent antall laks fra Bolaks’ anlegg ved Lyngnes i Fusa

Fiskeridirektoratet har for øvrig gitt Sjøtroll Havbruk pålegg om å overvåke vassdragene i området, og ta ut fisk der dette er mulig.

Det kan komme ytterligere pålegg til andre oppdrettsanlegg, men dette er foreløpig stilt i bero.

Artikkeltags